Letecký klub Nad krajem André

Informace o nás

V únoru 2007 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno nové občanské sdružení, nesoucí název LETECKÝ KLUB NAD KRAJEM ANDRÉ. Od roku 2014, kdy se již dle nového občanského zákoníku nepoužívá označení "občanské sdružení", jsme zapsaný spolek.


Dnes píšeme letopočet 2024, takže již 17 let zasahujeme svou činností do kraje André, též kraje vína a meruněk nebo chcete-li, do Modrých Hor. To vše lze použít, mluvíme-li o Velkopavlovicku. O oblasti jižní Moravy, spojené s vinohrady, meruňkovými sady a s bohatým folklórním životem.


Spolek si dal za úkol, mimo jiné, že bude provozovat, popularizovat a rozvíjet rekreační a sportovní létání, modelářské aktivity a leteckou turistiku ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Dříve, než vznikla velkopavlovická plocha, začali jsme létat na námi vytvořené ploše pro SLZ Kraví Hora v katastru sousední obce Bořetice (SLZ = Sportovní Létající Zařízení - lidově "ultralajt").


Za období 2009 - 2012 náš klub položil základy, zřídil, administrativně ošetřil a uvedl do provozu již druhou plochu pro vzlety a přistání SLZ v této oblasti. Po ploše pro SLZ Kraví Hora, zřizované v období 2008 - 2009 (kterou již náš spolek neprovozuje a postoupil ji jinému subjektu), se v září 2012 dočkala otevření plocha pro SLZ i ve Velkých Pavlovicích. 


Náš spolek má po ozdravení 11 řádných členů a tři čestné členy. Z toho 8 členů jsou piloti, ostatní tři jsou letečtí modeláři. Šest letců má svá vlastní letadla, dva piloti si letadlo půjčují. Čestní členové nejsou ani piloti a ani modeláři.


                                           

 

Historie projektu * Letiště Velké Pavlovice

O zřízení letiště ve Velkých Pavlovicích přemýšlel už velkopavlovický občan Josef PAVELKA, pilot RAF, když se z Anglie po válce vrátil do města. Leč k budování bohužel nikdy nedošlo.


Když jsme my roku 2007 náš klub založili, toužili jsme také létat ve Velkých Pavlovicích. Ale nebylo to ještě možné, nicméně jsme věřili, že to jednou přijde. Avšak možnost vzniku plochy v sousední obci Bořetice nás nasměrovala právě do Kraví Hory.


Dalším jednáním s Městským úřadem Velké Pavlovice jsme nakonec dospěli k dohodě o vytvoření plochy pro SLZ na pronajatém pozemku i ve Velkých Pavlovicích. Nutno zdůraznit, že právě Město Velké Pavlovice se roku 2010 aktivně podílelo, pod vedením tehdejšího starosty Ing. Pavla Procházky, konstruktivními kroky na uskutečnění pronájmu pozemku. V těsné blízkosti pozemku byla nevzhledná ocelová hala, kterou v 70. letech minulého století postavil tehdejší zemědělský podnik pro svou techniku. Ocelovou halu náš klub nakonec odkoupil a po měsíce trvajících prací ji nechal přebudovat na hangár. Ten prošel řádnou kolaudací a spolu s plochou pro letadla je v územním plánu města. Tím se plocha stala registrovanou v rejstříku ploch České republiky.

 

Historie letectví ve V. Pavlovicích * II. světová válka & letci RAF

Napříč všemi státy Evropy, neřkuli zeměmi celého světa, nalezneme v historických pramenech zmínky o letcích RAF - Royal Air Force, česky Královského vojenského letectva britských ozbrojených sil. Toto letectvo bylo založeno sice již během I. světové války (1. dubna 1918), avšak nejvýznamnější roli sehrálo za II. světové války, kde bojovalo ve své nejslavnější kampani - bitvě o Británii.

 

Zápisy kronikářů nás seznamují s životními poutěmi chrabrých pilotů, kteří obranu své rodné vlasti a světový mír nadřadili nad všechny položky žebříčku osobních hodnot a vědomě, v zájmu vyššího principu, byli ochotni a připraveni dát všanc svůj vlastní život.

 

Z Velkých Pavlovicích vstoupili do RAF - 311. československé bombardovací perutě, dva piloti. Známější a válku přeživší Josef PAVELKA (1923 – 1997) a takřka zapomenutý Přibyslav STRACHOŇ (1919 – 1942), jemuž se stal kokpit bojového letounu místem skonu. Ztrátou jeho mladého života získalo motto RAF znějící „Per ardua ad astra“, tedy „Přes nepřízeň osudu ke hvězdám“, nový, definitivní a především však osudový rozměr.

 

Je absolutně neodpustitelné, že byli po ukončení II. světové války přeživší letci RAF přivítáni ve své rodné vlasti více než chladně. Dalo by se říci, že spíše vůbec a vlastně byli ve své domovině jen tiše trpěni, to v lepším případě. Mnozí z nich byli vězněni, brutálními metodami mučeni, týráni a v mnoha případech utýráni.

 

O to větší pozornosti, úcty, věhlasu a ocenění se jim dostalo po dlouhých čtyřiačtyřiceti letech útisku a systematicky řízeného zapomnění, po revolučním roce 1989. Listopadovým pádem režimu začaly jejich silné životní příběhy plnit stránky knih, novin, natočila se o nich spousta filmů, dokumentů, dodnes tito letci vzbuzují obdiv a to dokonce i u dnešní, válkou a totalitou nepolíbené mladé generace.

 

Seznamte se blíže s velkopavlovickými piloty RAF…

 

Josef PAVELKA   (* 23. 9. 1923   -   † 13. 3. 1997)
* brožura NA KŘÍDLECH 311. bombardovací perutě RAF * ke stažení po kliknutí ZDE

 

Přibyslav STRACHOŇ   (* 12. 12. 1919   -   † 3. 3. 1942)
* medailonek letce * ke stažení po kliknutí ZDE

 

Čest jejich památce!

 

Letecký klub Nad krajem André & Velkopavlovické letiště v médiích

 

Napsali o nás...  v tisku

 

NOVÝ ŽIVOT
březen 2007 * klikněte ZDE
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 5/2007 * klikněte ZDE

NOVÝ ŽIVOT
červen 2009 * klikněte ZDE
BOŘETICKÉ LISTY

č. 3/2009 * část 1 - klikněte ZDE * část 2 - klikněte ZDE
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 5/2010 * klikněte ZDE
BOŘETICKÉ LISTY
č. 1/2010 * část 1 - klikněte ZDE * část 2 - klikněte ZDE
PILOT LAA ČR
č. 4/2010 * část 1 - klikněte ZDE * část 2 - klikněte ZDE
NOVÝ ŽIVOT
září 2010 * klikněte ZDE 
TÝDENÍK BŘECLAVSKO
listopad 2012 * klikněte ZDE
PILOT LAA ČR
č. 5/2013 * část 1 - klikněte ZDE * část 2 klikněte ZDE
BŘECLAVSKO
srpen 2014 * klikněte ZDE
STRIP podnikový zpravodaj ŘLP ČR, s.p.
č. 6/2019 * klikněte ZDE
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 3/2022 * klikněte ZDE
VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 5/2022 * část 1 - klikněte ZDEčást 2 * klikněte ZDE 

 

Zveřejnili o nás...  na internetu

 

BŘECLAVSKÝ DENÍK - Pro víno budou létat ultralighty
(6.10.2007) * klikněte ZDE
BŘECLAVSKÝ DENÍK - U Bořetic budou přistávat letadla
(22.5.2009) * klikněte ZDE
BŘECLAVSKÝ DENÍK - Jak to bylo s letištěm v Bořeticích
(8.6.2009) * klikněte ZDE
BŘECLAVSKÝ DENÍK - Letadla přistanou nově vedle dálnice
(20.4.2011) * klikntěte ZDE
BŘECLAVSKÝ DENÍK - Hlásím přistání, zazní
ve Velkých Pavlovicích i Drnholci
 (9.8.2012) * klikněte ZDE
BŘECLAVSKÝ DENÍK - Velkopavlovičtí očekávají ultralighty.
O jejich počtu ale rozhodne počasí 
(15.8.2014) * klikněte ZDE
BŘECLAVSKÝ DENÍK - Vírníky, Messerschmitt i Angličan 
na rogallu přilétli do Pavlovic
 (4.6.2022) * klikněte ZDE

 

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Letecký klub Nad krajem André
otevře letiště Kraví hora
 (27.5.2009) * klikněte ZDE
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Na kraj André se můžete podívat
z ptačí perspektivy
 (1.6.2009) * klikněte ZDE
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Na letišti Kraví hora se poletí
O pohár Petra Tučka
 (1.9.2010) * klikněte ZDE
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Nad krajem André se soutěžilo 
v letecké navigaci 
(27.9.2010) * klikněte ZDE
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Z Velkých Pavlovic vzhůru k oblakům,
nad kraj André
 (8.4.2011) * klikněte ZDE
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - O Velkopavlovickém vinobraní 
poprvé vzhůru k oblakům
 (3.9.2012) * klikněte ZDE
MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Nad V. Pavlovicemi bude živo,
díky ultralehkým letadlům
 (15.8.2014) * klikněte ZDE 

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Slet letadel nad krajem André
(3.7.2015) * klikněte ZDE

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Slet letadel ve Velkých Pavlovicích
(7.6.2016) * klikněte ZDE

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Zkuste si skočit padákem v tandemu,
na Vinobraní 
(31.8.2016) * klikněte ZDE

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Den techniky pro děti
se sluncem nad hlavou
 (21.5.2019) * klikněte ZDE

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Letový provoz nejen v Praze, 
ale i ve V. Pavlovicích
 (26.6.2019) * klikněte ZDE

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Letecký klub Nad krajem André má 1*
(24.7.2020) * klikněte ZDE

MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE - Větru jsme neporučili. Přesto vyšel
letecký den (nejen) pro děti na jedničku!
 (30.5.2022) * klikněte ZDE

 

www.AirSpotter.eu - Slet Velké Pavlovice (27.6.2015) * klikněte ZDE
www.AirSpotter.eu - Slet Velké Pavlovice (18.5.2019) * klikněte ZDE

 

Videoreportáže o nás...  na YouTube

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LETIŠTĚ LETECKÉHO KLUBU NAD KRAJEM ANDRÉ
ve Velkých Pavlovicích (24.9.2012) * klikněte ZDE
LETECKÝ DEN ve Velkých Pavlovicích 2016 (5.6.2016) * klikněte ZDE
ZA VÍNEM LETADLEM Velké Pavlovice - Plzeň (15.10.2018) * klikněte ZDE
NA VÝLET do Velkých Pavlovic (12.11.2021) * klikněte ZDE
SLET LETADEL ULL 2022 ve Velkých Pavlovicích (1.7.2022) * klikněte ZDE

DEN DĚTÍ + slet ULL 2023 ve Velkých Pavlovicích (3.6.2023) * klikněte ZDE

Vyhledávání

Kontakt

Letecký klub Nad krajem André z.s., Velké Pavlovice Zelnice 8
691 06 Velké Pavlovice
+420 602 576 941

+420 775 145 117